Home
..Home.......... ....

Tarieven en betaling.

Onze diensten kunnen op een aantal manieren worden berekend. De wijze waarop bepaalt u zelf. Uiteraard zijn in overleg andere vormen mogelijk, zoals berekening per m².

Nacalculatie.
Is een project niet duidelijk af te grenzen, dan factureren wij op basis van nacalculatie. U ontvangt een gespecificeerde opgave van uren, reistijden en materiaalkosten.

Op uurbasis.
U huurt ons in voor een aantal uren tegen een vast uurtarief + eventuele reiskosten.

Fixed price.
Op basis van uw projectdefinitie offreren wij een vaste prijs met daarbij de omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.

Tarieven:
Ons uurtarief is €55,- / uur ex. btw
Reiskosten (inclusief reistijd) €0,70 / kilometer

Betaling:
Bij projecten zonder materiaalinkoop: binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij projecten mét materiaalinkoop en projecten met een looptijd van meer dan 5 werkdagen: 40% bij opdracht - 40% bij aanvang van de werkzaamheden - 20% na oplevering (uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de werkzaamheden).


Betalingstermijn.

CVS hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen wordt het factuurbedrag verhoogd met kosten (min. € 40,-).

VCS - Visual Communications Support - Heer van Scherpenzeelweg 89 - 5731 EH Mierlo